Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları: Akciğer Kanseri, Verem – Tüberküloz, Nefes Darlığı, Astım, Bronşit, Öksürük,Zatülcenp, Zatürre gibi hastalıklar başlıca akciğer – göğüs hastalıklarıdır.

Göğüs Hastalıkları
AKCİĞER ve GÖREVLERİ NELERDİR?

Solunum sistemi burun ve sinüslerden başlayıp, akciğerin en uç noktasına kadar devam eder. Akciğerler yaşam için mutlak gerekli olan oksijenin vücuda alınmasını ve vücutta oluşan karbondioksitin dışarı atılmasını sağlar. İnsanda sağ ve sol olmak üzere iki adet akciğer bulunmaktadır. Akciğerler göğüs kafesi içinde yer alırlar. Her iki akciğerin etrafını iki katlı plevra dediğimiz bir zar çevreler.

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA YAKINMALAR NELERDİR?

Akciğerler sistemik dolaşımın geçtiği organlar olduğu için, sadece kendi hastalıkları değil diğer organlarla ilgili hastalıklar nedeniyle de yakınmalara neden olurlar. Bu yakınmaların en önemlileri şunlardır:

Nefes darlığı
Hırıltılı solunum
Horlama
Öksürük
Balgam
Ağızdan öksürükle kan gelmesi
Göğüs ve yan ağrısı
Sırt ve omuz ağrısı
Daha az sıklıkla karşımıza çıkan yakınmalar ise şunlardır:

Kilo kaybı
Halsizlik
İştahsızlık
Gece terlemesi
Ateş

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA KULANILAN TANISAL GİRİŞİMLER

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ (SFT) ve REVERZİBİLİTE TAYİNİ

Akciğer hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibinde solunum laboratuarı bünyesinde solunum fonksiyon testleri ve reverzibilite tayini (spirometrik tetkikler) yapılmaktadır. Özellikle astım- KOAH ayrımında ve tanı ve tedavisinde, mesleki hastalıkların tanı ve takibinde, gerektiğinde operasyonlar öncesinde SFT yapılmaktadır. Sigara içen ve/veya bırakmak isteyen hastalara en az yıllık periyotlarla SFT yapılması önerilir.

ALLERJİ CİLT TESTLERİ (ACT)

Solunum laboratuarında astım ve alerjik hastalıkların tanısında önemli yeri olan Alerji Cilt Testleri (Prick Test) yapılmaktadır. ACT kol cildine alerjen ekstrelerinin damlatılarak, lanset veya ince çubuklarla dokunulmasıyla yapılan bir testtir. Çocuklarda 2 yaşından sonra yapılması önerilir ve çocukların tolere edebildiği bir tanı aracıdır. Alerjik nezle, farenjit ve ciltte egzama gibi pek çok alerjik hastalığa astım eşlik edebilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda astımlı çocukların yarısına yakınında gıda alerjisi saptandığı bildirilmektedir. Alerji Cilt Testi ile gerektiğinde elliye yakın gıda ve solunum alerjenleri uygulanmaktadır. Bu testler sayesinde öncelikle hastalıklardan korunmak mümkün olmaktadır. Gerekli olgularda aşılama (immünoterapi) planlanmaktadır.

BRONKOSKOPİ
Özellikle akciğer kanserinin erken teşhisi ve evreleşmesinde önemli yeri vardır. BRONKOSKOPİ (Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi-FOB-) işlemi bu konuda deneyimli göğüs hastalıkları uzmanınca endoskopi ünitemizde uygulanmaktadır. Bronkoskopi nefes borusu ve bronş ağacının (hava yolları) endoskopik yöntemle incelenmesidir. Fujinon marka bronkoskop ile video eşliğinde uyguladığımız bronkoskopi işlemi, tıbbın son yıllardaki en önemli keşiflerinden biridir. Anestezi gerektirmeyen bir girişim olup yüzeysel uyuşturmayla, gerek duyulduğunda ise uyutularak yapılır.

Bronkoskopi gerektiren belli başlı hastalıklar şunlardır:

Akciğer kanseri ve iyi huylu tümörleri
On günü geçen kronik öksürük
Ağızdan kan tükürülmesi
Özellikle 30 yaş üstü sigara içen bireylerde, zatürre gibi akciğerin iltihabi hastalıkları onrası
Mesleki ve akciğerin dokusunu tutan (interstisyel) hastalıklar
Balgamla teşhis konulabilecek bazı hastalıklarda hasta balgam çıkaramadığı durumlar
Nedeni bilinmeyen nadir görülen akciğer hastalıkları

TORASENTEZ (PLEVRA PONKSİYONU)

Akciğer zarında çeşitli hastalıklar nedeniyle plörezi adını verdiğimiz sıvı birikmesi görülebilir. Bu durumda tanı ve/veya tedavi amaçlı yapılan torasentez işlemi ile alınan sıvının tetkiki mümkün olmaktadır. Akciğer zarında fazla sıvı birikmesine bağlı nefes darlığı olan hastalarda sıvıyı boşaltmak amaçlı da yapılan bu işlem göğüs hastalıklarının diğer girişimsel yöntemi olup hastanemizde yapılmaktadır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI NELERDİR?

Göğüs hastalıkları polikliniğinde ayaktan ve gerektiğinde yatarak takip ve tedavi edilen en sık görülen hastalıklar:

Astım ve Allerji
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve Amfizem
Uyku Apnesi(uykuda nefesin durması) ve Horlama
Akciğer Kanseri
Akciğerin İyi Huylu Tümörleri
Akciğer Kisthidatiği
Akciğer Zarı Kanseri ve diğer Hastalıkları
Akut ve Kronik Bronşit, Bronşektazi
Zatürre ve Akciğerin İltihabi Hastalıkları
Mesleki (İnterstisyel) Akciğer Hastalıkları
Akciğerlere Pıhtı Atması (Pulmoner Emboli)
Diafragma (akciğer ve batın arasındaki kas) Hastalıkları