Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

“Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) özürlülük deneyimi yaşayan veya yaşaması muhtemel olan bireylerin çevre ile etkileşim içinde en uygun fonksiyon görmelerini sağlamayı ve sürdürmeyi mümkün kılmayı hedefleyen tıpta uzmanlık alanıdır”.
FTR akut hastane bakımından topluma kadar uzanan stratejileri uygulayan, bu yönüyle sadece tanı ve tedaviyle ilgilenen diğer tıpta uzmanlık alanlarından farklı çok özel ve benzersiz bir tıpta uzmanlık alanıdır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarının yetkinlik alanları:

Tanıyı belirlemek amacıyla tıbbi değerlendirme

Fonksiyonel kapasite ve değişim yeteneğini değerlendirme

Aktivite ve katılım ve aynı zamanda bağlamsal faktörleri değerlendirme

Rehabilitasyon planının oluşturulması

Medikal ve fiziksel tedaviler hakkında bilgi, deneyim ve uygulama

Sonuç değerlendirme ve ölçüm

Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi

Hastalık/sağlık durumunun gidişatının ve rehabilitasyon sonuçlarının belirlenmesi

Rehabilitasyon teknolojileri hakkında bilgi

Takım dinamikleri ve liderlik becerileri

Eğitim becerileri

Özürlülük hakkında sosyal sistem ve mevzuat bilgisi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarının uygulama alanları:

1- Medikal işlemler

Vücut yapılarını ve/veya fonksiyonu iyileştirmek ve restore etmeyi amaçlayan ilaçlar (örnek olarak ağrı tedavisi, inflamasyon tedavisi, kas tonusunun düzeltilmesi, bilişsel fonksiyonların iyileştirmesi, fiziksel performansın artırılması)

Enjeksiyonları ve ilaç uygulanışının farklı yollarını da içeren pratik uygulamalar

Girişimlerin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi

Prognozun belirlenmesi

2- Fizik tedaviler  

Geri dönüşümü olan tutuk eklemlere ve ilişkili yumuşak doku disfonksiyonlarına manuel tedavi teknikleri

Kinezyoterapi (hareket tedavisi) ve egzersiz tedavisi

Elektroterapi (elektrik akımları kullanılarak yapılan tedaviler)

Ultrason, sıcak ve soğuk uygulamalar, fototerapi (örn. Lazer tedavisi), hidroterapi ve balneoterapi (kaplıca tedavisi), diatermi (derin ısıtıcılar), masaj tedavisi ve lenfatik tedaviyi ( manuel lenfatik drenaj) içeren diğer tedaviler

3- İş uğraşı tedavisi
Günlük yaşam aktiviteleri ve meslek gibi aktiviteleri analiz etmek ve bozulan vücut yapılarını desteklemek (atel kullanımı gibi)

Hastaya günlük yaşam aktivitelerindeki engelleri aşabilmesi için becerilerin öğretilmesi (örn. özel aktiviteleri ayarlamak)

Bozulan fonksiyonu ve bilişsel aktiviteleri eğitmek

Motivasyonu artırmak
4- Kompleks özel rehabilitasyon programları dahilinde konuşma terapisi ve dil tedavileri

5- Disfaji (yutma bozuklukları) tedavisi

6- Nörofizyolojik girişimler

7- Özürlülük ekipmanı, yardımcı teknoloji, protezler, ortezler, teknik destekler ve yardımcılar

8- Hasta eğitimi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarının tedavi ettiği hastalıklar:

Ağrılı durumlar

Artritler

Kas iskelet ağrıları (boyun ve bel ağrıları)

Fibromiyalji, miyofasyal ağrı sendromu ve kronik ağrı sendromu

Yaralanmalar

Omurilik yaralanmaları

Travmatik beyin hasarı

Spor yaralanmaları

İşe bağlı yaralanmalar
Diğer rehabilitasyon gerektiren durumlar

Amputasyonlar

İnme

Kanser rehabilitasyonu

Kardiyak rehabilitasyon

Pediatrik rehabilitasyon

Geriatrik rehabilitasyon
Diğer Hastalıklar

Osteoporoz

Post-polio sendromu

Multip skleroz

Romatizmal hastalıklar

 

Aşağıdaki Soruların Cevabı ;  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü veya Uzmanı Şeklindedir

Geri dönüşümü olan tutuk eklemlere ve ilişkili yumuşak doku disfonksiyonlarına manuel tedavi teknikleri için hangi bölüme gidilir, Kinezyoterapi (hareket tedavisi) ve egzersiz tedavisi için hangi doktora gidilir, Elektroterapi (elektrik akımları kullanılarak yapılan tedaviler) için hangi doktora gidilir, • Ultrason, sıcak ve soğuk uygulamalar, fototerapi (örn. Lazer tedavisi) için hangi bölüme gidilir , • hidroterapi ve balneoterapi (kaplıca tedavisi), diatermi (derin ısıtıcılar), masaj tedavisi ve lenfatik tedaviyi ( manuel lenfatik drenaj) içeren diğer tedaviler için hangi bölüme gidilir, • • • Bozulan fonksiyonu ve bilişsel aktiviteleri eğitmek için hangi doktora gidilir, • Motivasyonu artırmak için hangi bölüme gidilir, , Disfaji (yutma bozuklukları) tedavisi için hangi doktora gidilir, • Artritler için hangi bölüme gidilir, • Kas iskelet ağrıları (boyun ve bel ağrıları) için hangi doktora gidilir, • Fibromiyalji, miyofasyal ağrı sendromu ve kronik ağrı sendromu için hangi doktora gidilir, • Omurilik yaralanmaları için hangi bölüme gidilir, • Travmatik beyin hasarı için hangi doktora gidilir, • Spor yaralanmaları için hangi bölüme gidilir, • İşe bağlı yaralanmalar için hangi doktora gidilir, • Amputasyonlar için hangi bölüme gidilir, • İnme için hangi doktora gidilir, • Kanser rehabilitasyonu için hangi bölüme gidilir, • Kardiyak rehabilitasyon için hangi doktora gidilir, • Pediatrik rehabilitasyon için hangi bölüme gidilir, • Geriatrik rehabilitasyon için hangi doktora gidilir, • Osteoporoz için hangi bölüme gidilir, • Post-polio sendromu için hangi doktora gidilir, • Multip skleroz için hangi bölüme gidilir, • Romatizmal hastalıklar için hangi doktora gidilir.