Radyoloji

Hastanemiz radyoloji bölümünde her türlü direkt röntgen çekimi, Ultrasonografi ve Renkli Doppler ve Mammografi tetkikleri yapılabilmektedir.

MR ve BT gibi tetkikler ise en yakın anlaşmalı görüntüleme merkezinde uygun şartlarda yaptırılmaktadır.

Radyoloji servisimizde yapılabilen işlemler aşağıdadır.

A-Direkt Grafiler

 • El-bilek grafisi (tek film)
 • Kemik survey
 • Mammografi (tek meme)
 • Mandibula (tek yön)
 • Schuller grafisi (mukayeseli)
 • Sella spot grafisi
 • Sinüs (Waters) grafisi (tek yön)
 • Stenvers grafisi (mukayeseli)
 • Temporamandibular eklem
 • Uzun kemikler (tek film) (tek yön)
 • Akciğer grafileri
 • Bacak uzunluk grafileri
 • Düz karın grafisi
 • Eklem grafileri
 • Kafa grafileri
 • Kalp telekardiogramlar
 • Pelvis grafileri
 • Vertebra grafileri
 • L5-S1 spot grafisi

B- Ultrasonografik tetkikler

 • Boyun US
 • Renal US, dinamik
 • Eklem US ( tek taraf)
 • Endoskopik US
 • Follikülometri (transabdominal follikülometri )
 • Follikülometri (transvajinal follikülometri )
 • Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için)
 • Hepatobilier US
 • IVUS (intravasküler ultrasonografi)
 • İntroperatif US
 • Kalça eklemi US ( tek taraf )
 • Meme US (bilateral)
 • Obstetrik US
 • Orbita US (bilateral ) (A veya B mod)
 • Parotis bezi US
 • Renal US
 • Skrotal US
 • Submandibuler bez US
 • Tiroid US
 • Toraks US
 • Transfontanel US
 • Transrektal US
 • Transvajinal US
 • Suprapubik pelvik US
 • Abdomen US,
 • Üriner sistem US
 • Abdomen US,
 • Yüzeyel doku US