Hasta Hakları ve Sorumlulukları

HASTA HAKLARI

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak

 1. Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet vermek

 1. Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmek

 1. Kuruluşu Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmak.

 1. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Sağlık hizmeti verecek olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev, unvanlarını öğrenmek, seçmek ve değiştirebilmek

 1. Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemek

 1. Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almak

 1. Rıza ve İzin

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmak

 1. Reddetme ve Durdurma

Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemek

 1. Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almak

 1. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmek

 1. Saygınlık Görme

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almak

 1. Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almak

 1. Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmek

 1. Refakatçi Bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmak

 1. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmak

 1. Sürekli Hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmak

HASTA SORUMLULUKLARI

 • Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.
 • Şimdiki ve eski sağlık bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve gerekli evrakları eksiksiz getirmek,
 • Tedavisini yapan kişilerin önerilerine uymak ve işbirliği yapmak,
 • Sağlığıyla veya planlanmış tedavisiyle ilgili tam anlamadığı, açıklama ihtiyacı hissettiği konularda soru sormak,
 • Tedavisini yapan kişilere sağlığıyla veya durumuyla ilgili değişiklikleri bildirmek,
 • Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,
 • Tedavi ve tedavi düzenini etkileyecek bütün klinik kurallara uymak,
 • Sağlık güvencesi tarafından karşılanmayan ek ödemelerini veya ücretli hasta ise tüm ödemelerini zamanında yapmak,
 • Hastalarımız hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak ile sorumludur.
 • Çevresindekilere, diğer hastalara ve personele saygı göstermek, sağlık çalışanlarının haklarını gözetmek,
 • Randevu zamanına bağlı kalıp gecikmelerde diğer bekleyenlerin önce muayene olmalarını sağlamak,
 • Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksinimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak,
 • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak ile sorumludur.
 • Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.
 •  Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak,
 •  Güvenli hoş bir ortam oluşturmak için bizlere destek olmak