KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji kliniğimizde; NONİNVAZİV KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ (GİRİŞİMSEL OLMAYAN) Tanı ve Tedaviye Yönelik İşlemler

NONİNVAZİV KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ

(GİRİŞİMSEL OLMAYAN)

Tanı ve Tedaviye Yönelik İşlemler

 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Efor Testi
 • Ekokardiyografi Laboratuvarı

Renkli Doppler Ekokardiyografi

Transözofajiyal Ekokardiyografi

Kontraslı ve Stres Ekokardiyografi

 

 • Holter Monitörizasyonu

Ritm Holter

Tansiyon Holter

 

İNVAZİV KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ

(GİRİŞİMSEL OLMAYAN)

Tanıya Yönelik İşlemler

 • Koroner Anjiyografi
 • Kalp Kataterizyonu
 • Periferik Angiyografi
 • Kardiyak BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo)

 • Koroner Angiyoplasti,
 • Anjiyoplasti-stent İmplemantasyonu,
 • Geçici ve kalıcı kalp pili,
 • Primer PTCA+ Stent,
 • Mitral ve Pulmoner balon valvuloplasti,
 • Renal-İliac-Karotis Anjiyoplasti-Stent İmplantasyonu
 • Perkütan ASD,VJD,PDA kapatılması

Bu bölüm hangi şubelerimizde bulunuyor?

Vera Hastane Grubu Bölümleri