Uzm. Dr. Hülya GÖNEN

Uzm. Dr. Şehri PUNAR

Radyoloji
SEFAKÖY VERA TIP MERKEZİ

Uzm. Dr. Şehri PUNAR şu tedavileri uygulamaktadır: 11-14. Hafta Ultrason Tarama Testi (Ense Kalınlığı-NT) , 3 Tesla MR , 4 Boyutlu Renkli Doppler İkinci Düzey Ultrasonografi , Abdomen BT , Abdomen MRG , Abdominal Ultrasonografi (Alt - Üst - Tüm Batın Ultrasonografisi) , Açık MR , Ağrısız Histerosalpingografi (HSG) , Alt ekstremite venöz doppler , Ameliyatsız Meme Fibroadenom Tedavisi , Ameliyatsız tiroid nodül tedavisi , Ameliyatsız Uterus Myom Tedavisi (ablasyon, embolizasyon) , Anestezi eşliğinde MR , Anevrizma Tedavisi , Arteriyel renkli doppler ultrason , Ayrıntılı Gebelik Ultrasonu (21-23. Hafta) , Baryumlu Kolon İncelemesi , Baş-boyun, beyin anjiografisi , Bilgisayarlı Tomografi (BT- CT) , Boyun Ultrasonografisi , Check up Ultrasonografisi , Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi , Dakriyosistografi , Diz MR , Doppler Ultrasonografi , Dorsal (Torakal) MR , Dural AVM (DAVM) , Endorektal - Endoanal Ultrasonografi , Femur MR , Fetal (Fetüs) MR , Folikülometrik Ultrasonografi , Girişimsel Nöroradyoloji , Hipofiz MR , Histerosalpingografi (HSG - Rahim ve Yumurtalık Filmi) , İntravenöz Pyelografi (IVP) , Jinekolojik Görüntüleme , Kalça Ultrasonografisi , Kalın İğne Biyopsisi (Tru-Cut) , Karaciğer Mikrodalga Ablasyon tedavisi , Karaciğer RF (Radyofrekans) Ablasyon tedavisi , Kardiyak MR , Karotis Vertebral arter Doppler , Kas İskelet MRG , Kırık , Köpük Tedavisi , Koroner BT Anjiyografi , Kranial BT , Kranial MR , Kranial Ultrasonografi , Kruris MR , Lomber MR , Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG - MRI - MR) , Meme Protezi Radyolojisi (Ultrason ve MR ile) , Mikrodalga ablasyon , Mobil Ultrasonografi - İntraoperatif Ultrasonografi , MR Defekografi , MR Enteroklizis , MRCP (MR Kolangiopankreotikografi) , Multiparametrik Prostat MR ve Prostat Biyopsisi , Omuz MR , Pelvis Ultrasonografi , Perkütan alkol ablasyon , Perkütan Nefrostomi , Portal Ven Doppler Ultrasonografi , Prostat Füzyon Biyopsisi , Radyolojide İkinci Görüş , Renal arter doppler , Retrograd Uretrografi , RF ablasyon tedavileri , Sakroiliak BT , Sanal Kolonoskopi , Selektif salpingografi , Siyalografi , Skleroterapi , Spinal Ultrasonografi , Telenjiektazi , Tiroid biyopsisi , Tiroid Hastalıkları , Tiroid Ultrasonografi , Tomografi , Toraks Ultrasonografi , Transaarterial radyoembolizasyon , Transplantasyon , Troid Ultrasonografi , Ultrason-Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Apse Boşaltılması , Ultrason Eşliğinde Plevral Sıvı Değerlendirmesi , Ultrason Eşliğinde Transjugular Kemoterapi Port Takılması , Ultrasonografi (Ultrason - USG) , Ürolojik Ultrasonografi , Uroradyoloji , Üst ekstremite venöz doppler , Variköz ven skleroterapisi , Venöz Renkli Dopler Ultrasonografi , Voiding Sistoüretrografi , Yenidoğan Transfontanel Ultrasonografi , Yumuşak Doku USG , Yüzeyel Ultrasonografi

Uludağ üniversitesi

Vera Hastaneler Grubu

AVİCENA HASTANESİ

Vera' da Kulak Burun Boğaz Dahiliye (içhastalıkları) Ağız ve Diş Sağlığı Beslenme ve Diyet Üroloji

Bölümleri Bulunmaktadır.

the_content( string $more_link_text = null , bool $strip_teaser = false )