Dahiliye (İç Hastalıkları)

Ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından karaciğer hastalıklarına, tüm sorunların başvuru ve çözüm merkezi iç hastalıklar ünitesidir. Nefroloji, endokrinoloji, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, hematoloji, onkoloji, enfeksiyon hastalıkları, romatoloji, immunoloji-allerji, diabet, kardiyoloji gibi kendini hızla yenileyen yan dallar hep dahiliyenin içinden doğmadır. İç hastalıkları uzmanı, tanısını koyduğu hastayı cerrahi tedavi gerektiği durumlarda genel cerrahi başta olmak üzere tüm cerrahi branşlara yönlendirmektedir.