Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Bebeklerde gaz sancısı, kabızlık, yenidoğan bebeklerde sarılık, altını ıslatma, boğmaca, kızamık, çiçek hastalığı, çocuk felci, kabakulak, kızamıkçık, kızıl, suçiçeği,  gibi hastalıklar başlıca çocuk hastalıklarıdır.

Çocuk hastalıklarından korunma;

1- Koruyucu hekimlikle başlıca amaç, hastalığın  belirti vermeden önce yani gizli dönemde teşhis edilmesini sağlamaktır.

2- Hastalık geçtikten sonra kalan arızalardan korunmak için, belirti verilen hastalıkların erken tanınması ve uygun tedavinin tatbiki gerekir.

3- Yerleşmiş kronik hastalıklarda, sakatlık fazla ilerlemeden önleyici tedbirler alınmalıdır.